Štěpánov - Střeň 7:3 (4:1) Góly: Halíř, Krejčí Vladimír, Minka, přátelské utkání VETERÁNŮ
klikněte  na fotografii pro zvětšení

 

Setkání 17. 9. 2011

Dne 17. září 2011 se uskutečnilo setkání bývalých fotbalistů Střeně. Slavnostní proslov měl pan Jahoda, který připoměl všem přítomným historii fotbalu na Střeni. Své poděkování vyjádřil bývalý předseda oddílu pan Bohumil Červínek a stávající předseda pan Jaroslav Havlíček mladší. Pan Vladimír Kamínek, starosta obce, vyjádřil  poděkování účastníkům setkání za jejich přínos pro dění v obci. Drobné věcné dary obdržel pan Moťka a pan Strupek. Účastníci setkání vzpomínali na sportovní úspěchy, na příjemné i méně příjemné zážitky z aktivní sportovní činnosti.

Výbor Tělovýchovné jednoty Střeň, o.s. děkuje panu Jiřímu Pfofovi za organizaci této akce a všem účastníkům za jejich účast na setkání.