ČLENSTVÍ VE FAČR

07.03.2013 18:40

Příspěvky v roce 2013:

Mládež (nar. 1995 a mladší), senioři (nar. 1943 a starší) - 100,- Kč
Ostatní - 200,- Kč

Platbu členského příspěvku lze provést hromadně. Pokud někdo chce provést platbu individuálně, uhradí členský příspěvek na účet 369 000 369/0800; variabilní sysmbol: rodné číslo (bez lomítka). Za naše členy provedeme úhradu členských příspěvků hromadně.

Bližší informace na stránkách FAČR: https://clenstvi.fotbal.cz/.

 

Na webových stránkách jsou i základní informace o členské kartě, kterou obdrží každý člen FAČR a která přinese členům FAČR různé slevy a výhody.